Διαχείριση Κρίσεων

Στην IconProm, η διαχείριση κρίσεων μπορεί να ενσωματωθεί σε καμπάνιες για τους πελάτες μας για να εξασφαλίσει ένα στρατηγικό σχέδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Εάν η κρίση είναι π.χ. μια ανάκληση προϊόντος, μια αρνητική αναθεώρηση που οφείλεται στην κακή απόδοση του προϊόντος, η κλιμάκωση σε θέματα καταναλωτών ή ατυχήματα που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, η ομάδα μας είναι έτοιμη να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα που έχουν ληφθεί και φροντίζει για την σωστή κοινοποίηση μηνυμάτων προκειμένου να προστατεύσει την εταιρία σας και να αναχαιτίσει την κρίση.

Κάθε επιτυχημένη διοργάνωση έχει δύο βασικά στοιχεία που συνδέονται καθ ‘όλη τη κρίση:

τον καθορισμό του προβλήματος (επιχειρήσεις, τεχνική υποστήριξη, κανονισμούς, νομικά θέματα).
την κοινοποίηση του προβλήματος με ανοιχτή και έγκαιρη ενημέρωση του κοινού σε όλη τη διαδικασία.

Αφετηρία του σχεδιασμού αποτελεί ο καθορισμός των κυριότερων εκπροσώπων για την αντιμετώπιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης κατά τη διάρκεια μιας κρίσης.

Διαχείριση Κρίσεων

Αυτό προϋποθέτει τη διεξαγωγή εκτεταμένης εκπαίδευσης στα μέσα ενημέρωσης με :

Ανάπτυξη βασικών μηνυμάτων
Ανάπτυξη προτύπων αντιμετώπισης όλων των πιθανών ζητημάτων / κινδύνων.
Δελτία Τύπου
Βασικά σημεία ομιλίας

Σε περίπτωση κρίσης, η IconProm συνεργάζεται στενά με τον εκπρόσωπο της εταιρίας, του οργανισμού, το πολιτικό πρόσωπο ή τον ιδιώτη, για να παρέχει στρατηγική συμβουλών ως προς την :

Ανάπτυξη σε δηλώσεις τύπου
Προετοιμασία με σημεία ομιλίας για επικοινωνία με ανθρώπους-κλειδιά
Απάντηση σε ερωτήσεις των μέσων ενημέρωσης
Παροχή επιτόπου υποστήριξης όταν και όπου ισχύει.